XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Labe–Střekov, Czech Republic
Rybí přechod na VD Střekov
Technický levobřežní rybí přechod na VD Střekov - vstupní brána na území České republiky. Od června 2016 je zde v souvislosti s plánovanou přestavbou RP Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.Masaryka, veřejně výzkumnou institucí realizován biologický monitoring založený na pokročilých metodách sledování s pomocí 1) technologie RFID (stanovení druhové a velikostní selektivity) a 2) kamerového bioskeneru (stanovení celkového počtu migrantů, monitoring lososa obecného).

Kontaktní pracoviště/osoby: VÚV T.G.M., v.v.i, Oddělení ekologie vodních organismů; Ing. Jiří Musil, Ph.D., email: jiri.musil@vuv.cz, mob. 420 702 202 962

Monitoring v rámci projektu EHP-CZ02-OV-1-016-2014


From:    to:      
03:00
  • Last
  • Largest

Last fish seen

Jan 18, 2018 17:51
2 days and 9 hours ago
Estimated length: 54cm
Direction: Up River