Akerselva, Norway
Stolt bidragsyter

Akerselva renner gjennom Oslo by. Elva er 9,8 kilometer lang, og er nederste del av Nordmarksvassdraget. Elva har vært plaget av mye forurensing og alvorlige utslipp opp igjennom årene, senest i 2011. Etter siste utslipp har deler av elva blitt rehabilitert med tanke på laks og sjøørret, Oslo kommune har bygget en flott fisketrappen, som øker tilgjengelige gyte og oppvekst områder for fisken. Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) setter ut yngel av laks og sjøørret i elva, som et nødvendig hjelpetiltak. Fisketeller ble montert i forbindelse med den nye trappen og blir et viktig verktøy for å se utviklingen av elven. Forhåpentligvis kan anadrom sone av elven åpnes for fiske igjen innen få år.
Stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som har finansiert fisketelleren!


From:    to:      
14:00
  • Last
  • Largest

Last fish seen

Aug 19, 2017 12:10
34 minutes ago
Estimated length: 50cm
Direction: Up River